Reklama
 
Blog | Georgia Hejduková

Novela z pera SPD představuje ohrožení duševně nemocných na sociálních dávkách

V Poslanecké sněmovně se připravuje jedna z největších politických prasáren proti lidem s duševním onemocněním v tomto volebním období. Jedná se o změnu zákona o dávkách v hmotné nouzi, která nově upravuje podmínky, za které je možné dávku snížit či dokonce úplně odebrat .

Odebírání či snižování dávek v hmotné nouzi je řešení, které není systémové a dlouhodobě udržitelné. U lidí, kteří jsou už za současných podmínek na hranici chudoby riskujeme, že přijdou o jediný zdroj příjmů. To je může dohnat k zoufalství a v nejhorším případě ke zločinnosti.

Duševně nemocní jsou častými příjemci dávek hmotné nouze a kvalitní sociální zabezpečení výrazně zvyšuje jejich kvalitu života. Je tak jednoznačně v našem společném zájmu jim tuto kvalitu zajistit. Tím spíše, že tito lidé hůře shánějí zaměstnání či jiné zdroje obživy.

Současný návrh bohužel duševně nemocným situaci nezlehčuje a místo toho se aktivně snaží těmto lidem situaci komplikovat pomocí nesmyslných požadavků jako je nutnost podstupovat kontroly odpovídající kvality bydlení.

Někteří klienti s duševním onemocněním mají problém s přítomností osob v bydlení, které neznají. Je zde také velké riziko stigmatu vůči duševně nemocným ze strany kontrolujících úředníků.

Podobné obavy vyjádřila i Rada vlády pro duševní zdraví, která k celému návrhu zaujala negativní stanovisko. Jedná se o další krok k posunu našeho státu k více asociálnímu, což jde proti základním principům ochrany základní lidské důstojnosti.

 

Reklama